Ütopya'da Yabancı Dil

Ütopya Yabancı Diller Programı

Zaman Dilimi: 13.50 – 16.00 arası

Küçük Eller / Small Hands’lerde çok küçük yaşlardan itibaren çocukların immersion yöntemi ile yabancı dili farkında olmadan öğrenme sistemi Ütopya’da da devam etmektedir.

Etüd programında uygulanan yabancı dil programı Ütopya öğrencilerinin Dünya vatandaşı olma yolunda açık vizyonlu, geniş bakış açılı olmaları açısından oluşturulmuştur. Gelecek kuşaklar kesinlikle daha uluslararası düzeyde düşünme ve Avrupa mentalitesine sahip olacaklar.

Öğrencilerimizin Türkçe ve üç ya da dört yabancı dille donanmış olmaları, onları çok küçük yaştan Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeki çocuklara sunulanların sonuçlarıyla aynı düzeyi sağlayacak. Ütopya’daki çocuklar ve gençler sadece iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil, aynı zamanda bir Avrupa ve dünya vatandaşı olma kültürüne de sahip olacaklardır. Artı olarak tüm araştırmalar göstermektedir ki; birden fazla dil çocukların zihinsel gelişimini de çok ilerletmektedir (Daha fazla beyin alanını harekete geçirmesiyle bağlantılı olarak). EU bu nedenle 2000 yılında aldığı kararlarda çocukların kendi ana dillerini iyi bilmelerinin yanında, çok küçük yaşlardan itibaren en az iki dil daha öğrenmesini hedef olarak koymuştur. Bu nedenle Ütopya, Small Hands/Küçük Eller’le başlattığı yabancı diller öğrenimini desteklemeyi sürdürmektedir.

Multi lingualism Ütopya Programında çok önemli bir rol oynar. İngilizce okul öncesinde başlanır; günlük kullanılma, dinleme ve konuşma ağırlıklı olarak. Yazma ve okuma arkasından gelecek biçimde MEB programında müfredatta yer alana kadar Etüd programı olan öğleden sonraki programda diğer dillerle birlikte yerini alır.

Ütopya'da Yabancı Dillerin Öğrenim Süresi

İkinci dil İngilizce,

Birinci yabancı dil Fransızca,

İkinci yabancı dil Almanca,

Üçüncü yabancı dil İspanyolca (3 yabancı dil sadece Small Hands’e 4 yıl devam eden çocuklarımız için).

Dil programında çocuklar MEB Programında olduğu sınıflarında değil; dil düzeylerine göre olan sınıflarda bulunurlar. İhtiyaca göre bu sınıflara ek olarak Support / Destek programı da verilmektedir. Aşağıda Ütopya’ya İngilizce konuşmayı bilerek; Small Hands/ Küçük Eller ya da bi-lingual olan çocuklarımız için dil sırası mevcuttur. Başka okullardan birinci sınıfa ya da ara sınıflara gelen çocuklarımız; dil değerlendirmesine göre; dil düzeylerine uygun sınıflara alınırlar. Ara sınıflara 4. 5 sınıflarda gelen çocuklarımız sadece İngilizce eğitimine alınırlar; ancak dil düzeyleri çok ilerler ise Fransızca’ya da daha sonraki yıllarda devam edebilirler.

Ütopya’da İngilizce’den sonraki zorunlu dil Fransızca’dır.

Small Hands/Küçük Eller’e 4 yıl devam eden çocuklarımızın Ütopya’ya devam etmeleri durumunda dil ögrenim seması:

1 Birinci Sınıf :
English
/ Non Readers Group :,
Oral language
(listening, speaking , understanding)

2 Ikinci Sınıf :
French Level 1 / 2 lessons a week
English
/ Post Elemantary & Pre Intermediate Group;
Oral and written language
(reading, writing , understanding, grammar)

3 Üçüncü Sınıf :
English / Intermediate Group
French Level 2 / 3 lessons a week

4 Dördüncü Sınıf :
English
/ Upper Intermediate Group
French Level 3 / 5 lessons a week
German Level 1 / 3 lessons a week
MEB Programında sabah programında İngilizce Dersleri 4. Sınıftan itibaren başlamaktadır.

5 Beşinci Sınıf :
English
/ Pre - Advanced Group
French Level 4 / 5 lessons a week
German Level 2 / 3 lessons a week

6 Altıncı Sınıf :
English
/ Advanced Group
French Level 5 / 5 lessons a week
German Level 3 / 5 lessons a week
Spanish Level 1 / 3 lessons a week

7 Yedinci Sınıf :
English
/ Upper Advanced Group
French Level 6 / 5 lessons a week
German Level 4 / 5 lessons a week
Spanish Level 1 / 3 lessons a week

8 Sekizinci Sınıf :
English
/ Literature
French Level 7
German Level 5
Spanish Level 2

İngilizce Bilgi ve Becerilerin Pratiği - Destination Imagination

Ütopya öğrencileri haftada bir gün Destination Imagination programına katılmaktadırlar.

Destination Imagination non profit bir organizasyon olup; 4 ile 19 yaş arasındaki çocukların/gençler için sürece odaklı yaratıcı problem çözme teorisine dayalıdır. Gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Her takımda 4-7 kişi ortalama 10 hafta tiyatro, mimari, doğaçlama, bilim veya teknik odaklı bir Takım Görevi üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlarlar. Anlık Görevler de takımlara hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretir. DI gençlere hayatları boyunca kullanacakları becerileri güvenli bir ortamda ve eğlenceli bir şekilde kazandırır.

Aşağıdaki linklerden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

www.idodi.org

www.diturkey.org

Ütopya öğrencileri bu programa haftada bir gün (iki saat olarak) Ekim 2010 itibariyle katılmaya başlamışlar; Mart 2011‘de iki kez katıldıkları turnuvalarda birincisinde birincilik, ikincisinde de ikincilik almışlardır.

Ütopya'da Öğrenilen Yabancı Dillerin Kriteryası

Anlama ve Dinleme

A1 : Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

A2 : Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık ullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim

B1 : İs, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

B2 : Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.

C1 : Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.

C2 : İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

Okuma

A1 : Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

A2 : Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.

B1 : Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

B2 : Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

C1 : Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

C2 : Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.

Karsılıklı Konusma

A1 : Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

A2 : Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.

B1 : Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

B2 : Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.

C1 : Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

C2 : Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

Sözlü Anlatım

A1 : Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

A2 : Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıpve tümceyi kullanabilirim.

B1 : Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim

B2 : İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

C1 : Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

C2 : Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.

Yazma - Yazılı Anlatım

A1 : Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

A2 : Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.

B1 : Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

B2 : İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kopozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

C1 : Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

C2 : Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.