Dillerin gerçek yasam pratigi - Avrupa ve yurtdısı gezileri

Ütopya’da iki tür yurt dışı gezi programı vardır:

  1. Avrupa Birliği Comenius Projeleri:
    Birinci Comenius Projesi için 2008 Eylül - 2010 Haziran arasında Ütopya öğrencileri İsveç, Malta, İtalya ve İsveç’e gittiler. İkinci Comenius projesi ile Ütopya öğrencileri 2011 Eylül – 2013 Haziran arasında İspanya, Fransa ve Litvanya’yı ziyaret ettiler.

  2. Kardeş Okul Projesi:
    (Yurt dışı okul ziyaretleri ve yurt dışından gelen öğrencileri ağırlama) Ütopya öğrencileri 2011 Mart ayı ile Haziran ayı arasında Malta ve Danimarka’da birçok okul ziyareti gerçekleştirdiler; ayrıca 2011 Mart ayında 8 tanesi öğrenci olmak üzere Japonyalı 13 misafiri Ütopya’da ve evlerinde ağırladılar.

Bu gezilerin ve projelerin amacı Ütopya öğrencilerine çok geniş, zengin yaşam ve öğrenme deneyimlerini vermek; akademik öğrenmelerini desteklemek (tarih, coğrafya, hayat bilgisi, fen, matematik, sosyal bilgiler, genel kültür), öğrencilerin kendine güvenini artırarak bildiği yabancı dilleri yerinde kullanmasını sağlamak, dünyanın çeşitli yerlerinden birçok arkadaş edinmesine destek olmak (sanal olmayan, gerçek arkadaşlık ilişkisi), sorumluluk kazanmasına ve bağımsız olmasına yardımcı olmak, her şeyi kendilerinin yapabildiklerini görmeyi sağlamaktır.