Erasmus + (Comenius) ve Kardes Okul Projelerinin Yararları

Avrupa Birliği fonu ile katılım gösterilen Erasmus + projeleri ve Ütopya velilerinin sponsorluğu ile katılım gösterilen kardeş okul projeleri; Ütopya öğrencisinin çok geniş vizyonlu dünya insanı olması, büyüdüğünde 21. Yüzyılda yaşamanın getirdiği tüm zorluklarla başetme becerilerinin oluşması, kendine güvenli birisi olarak yaşama atılması amacını taşımaktadır.

Ayrıca bu projeler Ütopya öğrencilerine;

  • Çok geniş, zengin yaşam ve öğrenme deneyimlerini vermekte;

  • Akademik öğrenmelerini destekleme (tarih, coğrafya, hayat bilgisi, fen, matematik, sosyal bilgiler, genel kültür),

  • Bildiği yabancı dilleri yerinde kullanması,

  • Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok arkadaşı olması (sanal olmayan, gerçek arkadaşlık ilişkisi),

  • Sorumluluk kazanma, bağımsız olma, her şeyi kendilerinin yapabildiklerini görebilmelerini sağlamaktadır.

Aşağıda bu projelerin Ütopya eğitim sistemine ek olarak her Ütopya öğrencisi özelinde ayrıntılı gelişim açısından yararları belirtilmiştir:

Kişisel gelisimleri açısından

Kendilerine güvenlerinin oluşması, pekişmesi; sorumluluk almaları; kendi işlerini kendilerinin yapabilecek düzeye ulaşmaları; bağımsız olabilmeleri; bireysel bakım, zaman yönetimi, duygularıyla başa çıkma, gruba uyum sağlama, topluluk önünde sunum yapabilme, problem analiz etme, çözme gibi birçok “life skills - yaşam becerileri”ni kazanma.

Sosyal gelisimleri açısından

Ütopya’lılar olarak kendi içlerinde arkadaşlıkların ve ekip ruhunun oluşması, gelişmesi; farklı ülke ve dillerden arkadaşlık kurabilmeleri ve devamını sağlayabilmeleri.

Bir konuda kendi dilinden ve farklı dillerden yaşıtlarıyla ve büyükleriyle iletişim kurmayı rahatça yapabilme becerisine ulaşabilmeleri.

Akademik gelisimleri açısından

Kendi yaşadıkları şehir ve ülkenin tarihi, yerleşim özellikleri, kültürünü pekiştirmenin yanında; ziyaret edilen ülke kültürlerini, tarihini, coğrafyasını, özelliklerini öğrenme; matematik, fen ve sosyal bilgiler ile yabancı dil ve tüm diğer bilgilerini gerçek yaşamda kullanabilme becerilerini kazanmaları.

Entelektüel gelişimleri açısından

Öğrendikleri yabancı dilleri kullanabilmeleri; geniş bir vizyona sahip olmalarına yardım, kendi ülke ve şehirlerindeki sanat, edebiyat, müzik ve sporu yakından tanıma dışında; gittikleri ülkelerin sanat, edebiyat, müzik, spor ve orada farklı yaşam tarzlarını görebilme, karşılaştırma ve çıkarsama yapabilme becerilerini kazanabilme.

Özel Ütopya İlköğretim Okulu olarak sadece Ütopya öğrencilerinin değil; Ütopya öğretmenlerinin de EU Comenius projelerine katılmasıyla sağlanan en büyük yarar; (genel Comenius’da belirtilen amaçlara ek olarak); öğretmenlerin kendi bilgi, beceri ve metotlarını diğer ülke öğretmenleri ile paylaşmanın yanında; diğer ülkelerin eğitimini inceleme, yeni metotlar & materyaller & teknikler öğrenme, takım çalışması, kişisel ve profesyonel gelişim ve öğrencilerle bir arada yaşayarak onları daha da iyi tanıma ve ilişkileri pekiştirmedir.