Yaklasımımız

Huzurlu, küçük bir okul olan Ütopya, çocukların tüm gelişimlerini bir bütün olarak ele alır.

Öğrencilerimizin;

  1. Kişisel ve sosyal gelişimi için:

Kendi ayakları üzerinde durabilmeyi sağlayacak özellikleri geliştirecek çalışmalar: Çocuğu birey olarak görmek, bağımsızlığını sağlamak, sorumluluk vermek, yeteneklerini geliştirecek biçimde uygulamalar düzenlemek, (karar verme, risk alma, takımın bir üyesi olma) bireysel beceri kazanma destek çalışmaları gerçekleştirmek ve velilerle sürekli bağlantı kurmak.

Sportif, estetik, sanatsal bakış açısı kazandıracak ve genel kültürlü olmasını sağlayacak çalışmalar: Hobi ve kulüp programları, bahçenin efektif kullanımı, bireysel ve takım sporları, öğretmenlerle bireysel çalışmalar (piyano, gitar, davul, resim)

Değer yargılarını oluşturucu programlar: Circle time (çember zamanı), bireysel çalışma, grup çalışmaları.

  1. Akademik gelişimi için:

Derslerin “yaparak, yaşayarak, düşünerek” sistemiyle öğrenilmesi, istasyon sistemi ile 5 duyuya yönelik farklı aktivitelerin yapılması. Bu aktivitelerin farklı düzeylerde en az üç tane olması zorunluluğu. Tüm derslerin bütünlüğü için; Soroban, Algoritma, Yaratıcı Yazarlık, Yüksek Düzey Düşünme, Felsefe gibi entelektüel dersler, deneysel çalışmalar, projeler, konu bazlı geziler ve spontane gelişen olaylar ile desteklenmektedir.

  1. Bakış açısı ve vizyonunun gelişimi için:

Immersion sistemiyle uygulanan “2, 3 ya da 4 yabancı dil öğrenme”, Avrupa Birliği Erasmus + projelerine katılım ve kardeş okul proje çalışmaları (Türkiye ve yurt dışı), Uluslararası bağlamda geziler, ortak çalışmalar (İsveç, İngiltere, Malta, İtalya, Fransa, Litvanya, İspanya, Hollanda, Japonya, Polonya, Almanya, Portekiz, Yunanistan) ve kültürel festivaller organize edilmektedir.