Kadromuz

Ütopya’da akademik kadromuz sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, yabancı dil öğretmenleri ve koordinatörlerden oluşmaktadır.

Birinci ve dördüncü sınıflar arasında her yıl başka bir sınıf öğretmeni yer alır; görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi öğretmenleri ve Ütopya’ya özgü programları uygulayan seçmeli ders öğretmenleri farklıdır; fen bilgisi, abaküs, satranç gibi.

Beş ile sekizinci sınıflar arasında tüm derslerde ayrı branş öğretmenleri yer almaktadır.

Ütopya’da ayrıca sınav komisyonu kurulmuştur. Sınav komisyonunda dördüncü ve beşinci sınıfların sınıf öğretmenleri ile; Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler branş öğretmenleri yer almaktadır.

Yabancı dil öğretmenleri; eğitimi verilen yabancı dili, ana dili olarak konuşan öğretmenlerden oluşmaktadır.

Ögretmenlerimizin Özellikleri

Çocuklarımıza bakıs açıları yönünden;

  • Çocukları gerçekten çok seven, onlarla bireysel olarak ilgilenen; gözlem ve değerlendirmeyi önemseyen ve düzenli uygulayan; her durumda onları yüreklendirmeyi bilen,

  • Çocukların başarılarını sürdürmeleri için eleştirmekten çok, onlara omuz verebilen,

  • Onların sağlıklı gelişim için aileyle iletişim içinde olmayı önemseyen;

Kisilik özellikleri yönünden;

Geniş vizyonlu, sevgi dolu, insancıl, kültürlü, araştırmacı, güler yüzlü, sosyal ilişkileri ve iletişimleri iyi olan, çocuklarımıza düzgün model olabilen;

Profesyonellikleri açısından;

Alanında bilgi ve beceri birikimi çok iyi; Ütopya’nın vizyonunu ve felsefesini benimsemiş, ekip çalışmasına ve sürekli eğitime inanan, yaratıcı ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, kendilerini ve öğrencilerini her zaman daha ileriye götürmeye gayretli, çok çalışkan bireylerdir.