Egitim Programlarımız ve Prensiplerimiz

Ütopya Okulları’nda öğrenciler; okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem

çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim

almaktadır. Sene içinde yapılan düzenli DO YOUR BEST çalışmaları ile öğrencilerin

araştırma yapma ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik özgüven destekleyici çalışmalara

yer verilir.

Ortaokul Bölümünde 5 ve 6. sınıflarda grup halinde çalışma, iş birliği yapma,

yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin konuları içselleştirmesi ve

pekiştirmesi sağlanmaktadır.Öğretmenler,öğrencilerinin ihtiyaç analizini yaparak

Bireyselleştirilmiş Eğitim programları hazırlayarak bu program dahilinde çalışmalarıyla

kendilerine destek olmaktadır. 7. sınıfta ise beceri temelli konu anlatımı, soru çözümü ve test

alışkanlıkları üzerine daha yoğun çalışılmaktadır. 8. sınıfta yoğunlaştırılmış LGS programı

uygulanmakta ve deneme sınavları, konu tarama testleri, genel tekrar testleri Milli Eğitim in

yayınladığı yeni nesil soruları görebilecekleri sınavlar yapılmaktadır.

Türkiye genelinde

nerede olduklarını görebilecekleri bu sınavların yanında normal müfredat dersleri ek ders ve bireysel çalışmalar ile yürütülmekte, öğrencilerin bilgi düzeyi devamlı olarak takip edilmektedir. Bütün bu akademik çalışmaların yanında Okul Psikoloğumuz tarafından stres ile başa çıkma, dikkati toplama, verimli çalışma, sağlıklı uyku, doğru nefes alma yöntemleri konusunda eğitimler ve destekleme çalışmaları verilmektedir.