Bizim için Egitim

Eğitim sistemimizin temelinde Maslow’un İhtiyaç Sıralaması yer almaktadır. Maslow’un İhtiyaç Sıralaması’na göre her insanın duyduğu bu ihtiyaçların, özellikle çocuklara aile, okul ve toplum tarafından karşılanması; çocuklarımızın gelecekte sağlıklı ve güçlü bireyler olmalarını sağlayacaktır. Bu sıralamada yer alan tüm temel ihtiyaç ve üst düzey ihtiyaçlar, eğitim sistemimizin bir parçasıdır.