Egitim Seminerlerimiz

Depreme karşı bilinçlenmek için,

Türkiye Deprem Vakfı Koordinatörü Sayın Seyhun Püskülcü'nün önderliğinde deprem semineri düzenledik.